Online help Minimize menu
 1. 1. Vispārīgie noteikumi.
  1. 1.1. Vispārīgie noteikumi reglamentē pārdošanas kārtību un nosacījumus portālā Cargo.LT.
  2. 1.2. Šajos Vispārīgajos noteikumos lietotie termini:
  3. Administrators – izsoles organizētājs.
  4. Organizētājs – UAB «Eurospektras», vienotais reģistrācijas Nr. 126206243, PVN reģistrācijas Nr. LT262062413, juridiskā adrese: Laisves pr. 88, Viļņa, Lietuva, LT-06125.
  5. Dalībnieks – fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta portālā www.cargo.lt un noslēdza līgumu ar portāla Cargo.LT administratoru.
  6. Pārdevējs - lietotājs Cargo.LT, kas piesaka izsoles priekšmetus un / vai pakalpojumus pārdošanai portālā Cargo.LT sadaļā Cargo.Auction.
  7. Pircējs – lietotājs Cargo.LT, kurš nosolījis IZSOLĒ vai nopirka preci ar fiksētu cenu.
  8. Izsole –pārdošanas veids vairāksolītājam, kurā tiesības nopirkt preci vai pakalpojumu tiks piešķirtās pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko likmi.
  9. Fiksēta pārdošanas cena – preču un pakalpojumu pārdošana par fiksētu cenu, kuru uzstādīja pārdevējs, bez izsoles.
  10. Izsoles uzvarētājs – izsoles dalībnieks izsoles laikā par preci/(-ēm) vai pakalpojumu/(-iem) solījis maksāt visvairāk.
 2. 2. Dalībnieka reģistrācija.
  1. 2.1. Reģistrācijas laikā Izsoles dalībniekam portālam Cargo.LT ir jāsniedz pilnīga un precīza informācija par sevi. Ja reģistrācijas brīdī vai pēc tam tiek sniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši vai nepilnīgi dati, Administratoram ir tiesības nekavējoties ierobežot piekļuvi piedalīties izsolē Cargo.Auction un/vai izmantot portālu Cargo.LT.
  2. 2.2. Izsoles dalībniekam Izsolē var būt tikai viena reģistrācija.
  3. 2.3. Lietotāji, reģistrējušies portālā Cargo.LT, piekrīt visiem noteikumiem, kas šeit izklāstīti un apņemas ievērot šos noteikumus.
  4. 2.4. Izsoles organizētājs apņemas nodrošināt Izsoles dalībnieku datu drošību likumos noteiktajā kārtībā.
 3. 3. Cargo.Auction noteikumi Preces un pakalpojumu nodošanas Izsolei.
  1. 3.1. Pārdevējs, kurš plāno Izsolē pārdot viņam piederošo īpašumu, tajā pašā laikā apstiprina preču autentiskumu un to īpašumu. Pārdevējs uzņemas pilnu atbildību, attiecībā uz uzvarētājiem Izsolē, ja viņa sniegtie dati ir nepareizi.
  2. 3.2. Aizliegts pārdod preces, kuras izplatīšana ir aizliegta ar Latvijas Republikas likumdošanu.
  3. 3.3. Pakalpojumu pārdevēji, kas sniedz pakalpojuma/(-u) pārdošanu, vienlaikus apliecina, ka viņiem ir visas vajadzīgas atļaujas piedāvāto pakalpojumu sniegšanai.
  4. 3.4. Pārdevējam ir jāsniedz patiesa informācija par pārdodamo preci vai pakalpojumu un jāapraksta to īpašības, stāvokli, jāpievieno fotogrāfijas un preču pārdošanas nosacījumus.
  5. 3.5. Preču un pakalpojumu ievietošana pārdošanai ir bezmaksas.
  6. 3.6. Preču vai pakalpojumu aprakstā, fotogrāfijās vai komentāros ir aizliegts norādīt savu vai kāda cita adresi vai citus datus, ieskaitot tālruni, e-pasta adresi un citu informāciju, kas varētu identificēt pārdevēju - Izsoles dalībnieku.
  7. 3.7. Izsoles aprakstos ir aizliegts izvietot jebkādu citu informāciju, kas nav tieši saistīta ar pārdodamām precēm vai pakalpojumiem.
 4. 4. Izsoles izpildes kārtība.
  1. 4.1. Izsoles termiņu nosaka Pārdevējs.
  2. 4.2. Pārdevējs par piedāvājamo preci/(-ēm) vai pakalpojumu/(-iem) piedāvā savu sākumcenu, ar kuru sākas izsoles priekšmeta solīšana. Kā arī pārdevējs ir tiesīgs piedāvāt minimālo pārdošanas cenu un cenu „Pirkt tagad”. Cena "Pirkt tagad" ir derīga kamēr kāds pircējs nepiedāvā likmi, augstāku par minimālo pārdošanas cenu.
  3. 4.3. Pārdevējam ir tiesības pārdošanas laikā labot informāciju un aprakstu par precēm (pakalpojumiem).
  4. 4.4. Pārdevējam ir tiesības koriģēt pārdodamo preču vai pakalpojumu datus un aprakstus, vai arī tos pilnīgi dzēst no izsoles, ja nav veikta neviena likme Izsolē. Preču un pakalpojumu pārdošanu par fiksētu cenu var atcelt vai izdzēst jebkurā laikā.
  5. 4.5. Cargo.Auction dalībnieki kļūst par pircēju kad piedāvā cenu par precēm vai pakalpojumiem Izsolē, vai nopērk par fiksētu cenu. Cenas ir bez PVN nodokli, un bez preces/(-ču) pārsūtīšanas izmaksām. Cena par pārsūtījumu piegādi tiek aprēķināta kārtojot pasūtījuma formu un ievērojot pārdevēja piegādes nosacījumus.
  6. 4.6. Par Nosolītāju tiek uzskatīts dalībnieks, kurš līdz izsoles termiņa beigām iesniedzis piedāvājumu ar visaugstāko cenu.
  7. 4.7. Pārdodot preci vai pakalpojumu Izsolē, Pārdevējs garantē, ka pārdos par to cenu, kas tika piedāvāta. Ja pārdevējs atteicas pārdot preci vai pakalpojumu, vai solīta prece nav uz vietas, pārdevējs piekrīt samaksāt līgumsodu 10% apmērā no preces (pakalpojuma) summas, bet ne mazāk kā 30 EUR + PVN izsoles organizatoram.
  8. 4.8. Beidzoties izsolei Izsoles Organizators Nosolītājam nosūta e-pasta un Cargo.LT paziņojumu par viņa pasludināšanu par izsoles uzvarētāju un piedāvā 3 (trīs) darba dienu laikā apstiprināt pirkumu un veikt apmaksu.
  9. 4.9. Ja Pircējs, izsoles uzvarētājs atsakās pirkt preci vai pakalpojumu, pircējs piekrīt samaksāt līgumsodu 10% apmērā no preces (pakalpojuma) summas, bet ne mazāk kā 30 EUR + PVN izsoles organizatoram.
  10. 4.10. Gadījumā, ja Pārdevējs vai Pircējs pārkāpj noteikumu 4.7.p. un 4.9.p. administratoram ir tiesības Lietotājam liegt pieeju visiem Cargo.LT sniegtiem pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma.
  11. 4.11. Ja lietotājs aizskar, necienīgi un ļaunprātīgi rīkojas ar citiem izsoles dalībniekiem, tā darbība portālā Cargo.LT tiek apturēta vai bloķēta.
 5. 5. Nobeiguma noteikumi
  1. 5.1. Izsoles tīmekļa vietnē redzams laiks ir saistīts ar tīkla Cargo.LT servera pulksteni un var nesakrist ar Dalībnieku datoru laiku.
  2. 5.2. Izsoles Organizators nav atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas Dalībniekiem no Cargo.Auction pircējiem.
  3. 5.3. Izsoles organizatoram ir tiesības rediģēt vai pilnībā izdzēst Dalībnieku datus, preces vai pakalpojuma aprakstus, sludinājumus, Pircēju uzdotos jautājumus un Pārdevēju atbildes, kā arī citu informāciju, kas neatbilst Cargo.Auction noteikumiem.
  4. 5.4. Šo Noteikumu pārkāpēji var tikt sodīti ar īslaicīgu vai galīgu aizliegumu piedalīties Cargo.Auction.
  5. 5.5. Izsoles organizatoram ir tiesības jebkurā laikā mainīt Izsoles Noteikumus, ievietojot portālā, bez paziņojuma lietotajiem par izmaiņām.
Vietne izmanto sīkdatnes normālai darbībai, mērķtiecīgas reklāmas attēlošanai un trafika analīzei. Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkāk
Datu iecelšana
Statuss: no